Søndre Varlo gård ligger i Øvre Eiker kommune i naturskjønt kulturlandskap langs Hoenselva. Søndre Varlo ble overtatt av nåværende eier 1981 etter at Andres Hals (min far) kjøpte gården av Anders Daae i 1950.
 
 Gårdens bygningsmasse består av hovedbygning, sidebygning, låve og stabbur. Disse ble satt opp på 1920 tallet rundt et romslig firkanttun og har vært jevnlig vedlikeholdt og restaurert opp gjennom årene.
 Gårdens dyrkede areal er ca 300 da og øvrige areal og tun, skoghage (woodland), elvelandskap 100 da.
 
 Gården ble bortforpaktet fra 1959 da Andres Hals fikk distriktsvetrinærstilling i Brønnøysund.
 I 1969 overtok han gården igjen og fra den tid begynte en ny utvikling på gården.
 
 Andres Hals invisterte i tradisjonell drift for korndyrking og det ble gårdens driftsopplegg frem til 1995, da jordbruksdriften ble avviklet og bortforpaktet.
 
 Dagens eiere Inger Marie og Karl Richard Hals (fra 1981) har ved siden av korndyrkingen hatt stor hage- og parkinteresse og har utviklet ved siden av med korndyrkingen park og hageareal rundt gård og elvelandskap. Dette medførte også fagutdannelse og har i mange år drevet anleggsgartner virksomhet og kreativ landskapsdesign. De siste årene har hageinteressen begynt å "gi resultater", som ikke gleder bare oss, men også mange andre.
 
 På denne måten ble det også fornuftig å samle virksomheten til et VARLO PARK.